Tämä toivejärjestelmä on DJ Unisen jokaviikkoista Ysärijatkot-ohjelmaa ja ysäriyhteisöä varten kehitetty järjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa toiveiden tekemistä ja toisaalta myös niiden soittamista.

 

 

 

Tietoturva

Järjestelmä on alusta asti rakennettu tietoturvasta huolehtien. Koko sivuston kaikki liikenne on suojattu SSL-salauksella (sivujen osoite alkaa https://), eli kaikki sivustolle syötetty tieto on suojassa ulkopuolisilta.

Käyttäjän näkökulmasta tärkein asia, salasanat, on suojattu erityisen hyvin. Salasanaa ei missään vaiheessa tallenneta mihinkään. Salasanasta tallennetaan ainoastaan hash-tiiviste, joka on suolattu ja kryptattu PBKDF2-algoritmilla.

Tiivistäen monimutkaisen ja moniulotteisen asian oleellisimpaan; tämän järjestelmän tietoturvasta pidetään hyvää huolta.

 

Kolofoni

Wanhoina hywinä aikoina kirjojen loppukirjoitukseen lisättiin usein kolofoni, jossa kerrottiin kirjan julkaisuun liittyviä asioita. Käsityöläisperinnettä kunnioittaen ja uteliaiden iloksi ohessa muutamia poimintoja tämän sivuston rakentamiseen käytetyistä teknologioista ja työkauista.

Tämä järjestelmä on rakennettu Python-ohjelmointikielellä käyttäen Django-kehitysalustaa. Asiakaspuolen JavaScript-skriptaukseen on käytetty jQuery-kirjastoa ja HTML-merkkaus on tehty noudattaen CSS3- ja HTML5-standardia. Tietokantasisällöstä huolehtii MySQL ja Redis. Tausta-ajot on toteutettu Celery-jonolla ja RabbitMQ-viestinvälitysohjelmistolla. Webservereinä toimii NginX, uWSGI ja Apache. Sähköpostinvälitys on ulkoistettu Mailgun-palvelulle. SMS-toiminnallisuus on toteutettu Clickatell-palvelulla. Järjestelmä tarjoillaan verkkoon Ubuntu Server käyttöjärjestelmällä toimivalla dedikoidulla palvelimella. Ohjelmakoodin versionhallinta on tehty Git-ohjelmistolla ja automatisoidut tuotantopäivitykset ajaa Fabric. Kokonaisuuden toimintaa valvoo ja analysoi Sentry.

Kehitystyö on tehty Apple-tietokoneilla käyttäen VMWare Fusion virtualisointia. Tekstieditorina toimii TextMate ja CSS-kehitystä nopeuttaa CodeKit. Webhook-näkymien ja muiden rajapintojen kehityksessä auttaa Runscope. Tietokantaa tarkastellaan SequelPro-ohjelmalla. Kehitysselaimena toimii pääasiassa Google Chrome.

Sivuston kehitykseen on kulunut myös suuria määriä kofeiinia, useita mukillisia vihreää teetä, sekä luonnollisesti lukemattomia tunteja hyvää musiikkia.